Lärande för livet

Det är aldrig för sent. Med detta som ledord erbjuder vi på Malungs folkhögskola alternativa sätt att göra det som du inte hunnit med i livet eller det som du inte trodde du hinner med.

Det kan vara studier på grund- eller gymnasienivå som kombineras med praktiska och spännande profilämnen i en indivduellt anpassad studieplan. Det kan vara flexibla studieformer som distanskurser eller kortare kurser. Det kan också vara kurser för dig som behöver utveckla dina färdigheter för en bättre livskvalité. Förutom de kurser vi erbjuder är vi alltid öppna och nyfikna för nya idéer och förslag.

 

Allmän kurs:

 

Allmän kurs - hantverk LL musik LL LoLLL-funkis

 

Friluftsliv:

 

LL-fjäll och vildmarksledareLL friluftsliv distansLL fabodkurs

 

Folkmusikkurser:

 

LL-folklig vissång grundLL folklig vissång fördjupningLL folklig vissång intregrerad distanskursLL vokal folkmusikLL vokal folkmusik ensemble

LL fiol distansLL-folkmusik på fiol grundLL-folkmusik på fiol fördjupning

LL integrerad distanskurs fiolLL-folklig dans fördjupningLL dans distans

Västerdalarnas sångskatt

Distanskurser:

 

LL fiol distans LL dans distans LL lev billigt

 LL friluftsliv distansLL folklig vissång intregrerad distanskursVästerdalarnas sångskatt

LL integrerad distanskurs fiolpresentera och inspirera

 

Övriga kurser:

 

LL-funkisLL järnsmide 6 veckorLL si kursen

LL fabodkursLL hantverk fordjupning