Folkmusik på fiol - grund

 

Kurstid
30 augusti – 21 december 2016

Sista ansökningsdag
1 maj 2016

pdfFolkmusik på fiol - grund, mer info...

Hösten 2016:
ansok knapp mfs

Kurstid
29 augusti - 20 december 2017

Sista ansökningsdag
1 maj 2017

pdfFolkmusik på fiol - grund 2017, mer info...

Hösten 2017:
ansok knapp mfs

fiol grund

När du klickar på "Ansök här", kommer du att hamna på en extern sida i ett nytt fönster. Denna sida kommer då att finnas kvar i bakgrunden,
om du vill återvända till den senare.  

 

Nya lärare mia soffeKurslängd & omfattning

1 termin. Heltid.

Kontakt


Patrik Andersson, kursföreståndare 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0280 – 143 00

Kursen vänder sig till dig som:

  • spelat folkmusik på fiol i minst 2 år
  • vill bli bättre på att spela fiol, tekniskt och musikaliskt
  • vill fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk/norsk/nordisk folkmusik på fiol, dess stilar, uttrycksmedel och historia
  • vill lära dig dansa och spela till dans

Kursbeskrivning

Fiolspelet är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. Undervisningen sker i grupp, där solo och parspelet har sin naturliga plats. I kursen ingår låtspel, att kompa, spela stämmor, improvisation, stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel, strängväxlingar, klang, renspel och ton. Till fi oltekniken hör också att mjuka upp stela fi ngrar, leder och muskler. Vi utgår från varje enskild deltagares musik, för att utöka vår repertoar och träna på att själv lära ut låtar.

I kursen ingår låtspel, att kompa, spela stämmor, improvisation, samspel med flera fiolspelare eller mellan fiolspel och sång, stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel, strängväxlingar, klang, renspel och ton.

Vi har kontinuerligt samarbete med vis- och danskursen. Det brukar t.ex. resultera i gemensamma teman som musikteori, spel till dans och i slutet på terminen, en konsert.

Fiollärare på kursen är Patrik Andersson och Mia Marin.
Övriga lärare är Maria Röjås, Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans).
Några veckor varje termin besöks vi även av andra lärare ur folkmusikgenren.

Sång och dans

En central tanke med pedagogiken på skolan är tanken att fiolspel, sång och dans är integrerade med varandra. Därför ingår undervisning i danser som polska, vals, schottis, engelska samt vissång och trall. Vi övar också på att spela till dans.

Musikteori

Musikteorin på kursen handlar ofta om de redskap som behövs för stämspel och komp, samt grundläggande notkunskap. Musikteorin är starkt kopplad till instrumentet.

Instrumentkunskap

Inom instrumentkunskap ägnar vi oss åt hur fiolen är byggd och hur man sköter den.

Scenisk framställning

Scenisk framställning kommer vi också att ägna oss åt, vilket innebär att du som studerande framför dina låtar solo eller i grupp på scen. I samband med detta kommer vi att prata om konsertproduktion, ställa samman program och gå igenom hur man kan förbereda och genomföra konserter.